ANBI status

Wat is een ANBI status?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting met een ANBI-status zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de gehele samenleving.
Wanneer u doneert aan een ANBI, zijn giften aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het is daardoor aantrekkelijker om hieraan te doneren.

De ambassadeurs van de Special Olympics

Onze stichting

 1. Officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Special Olympics Nationale Spelen Breda en Tilburg 2024
 2. Bank nummer: NL56RABO0319954447
 3. KVK: 87849437
 4. RSIN nummer: 864425570
 5. Doelstelling volgens de statuten:
  Het organiseren van Special Olympics Regionale en Nationale Spelen, side events en andere events om daarmee te zorgen voor een brede maatschappelijke verankering van aangepast sporten voor mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt in de regio Breda, Tilburg en de provincie Noord-Brabant.
 6. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
  Brigite van Haaften – voorzitter
  Koen Sanders – penningmeester
  Lilian Damen
  Justin Goetzee
  Judith Keijzers
  Fred van der Westerlaken
  Onze bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.
 7. Beleidsplan Meer informatie over onze beleidsdoelen en actuele activiteiten vindt u onder deze link → projectplan
 8. Financiële informatie volgt. Heeft u vragen, kunt u contact met ons opnemen via info@specialolympics2024.nl
Bestuur Special Olympics Nationale Spelen

Wij zijn goed in gezelschap